Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > D > Dodatečná žádost o platbu

Dodatečná žádost o platbu

08.02.2016: Dodatečná žádost o platbu představuje postup, kdy žádost o platbu vystavuje řídicí orgán / zprostředkující subjekt, a to zejména z důvodu odlišného posouzení postupu snížení způsobilých výdajů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, orgánů finanční správy; pokud řídicí orgán akceptuje stanovisko jiného subjektu, doplácí příjemci část způsobilých výdajů, která mu byla v rámci kontroly žádosti o platbu snížena.