Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > E > Evropská komise - DG Regio

Evropská komise - DG Regio

10.01.2016: Evropská komise - DG Regio (z francouzského Direction générale de la politique régionale) je Generální ředitelství EK pro regionální politiku. Cílem Generálního ředitelství pro regionální politiku je přispívat svou činností k posilování ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti a dosáhnout snížení rozdílů v úrovni mezi regiony a členskými zeměmi. Členské státy odpovídají za realizaci regionální politiky EU (neboli politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU) právě Generálnímu ředitelství pro regionální politiku.