Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > E > Evropské strukturální a investiční fondy ...

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy, ESIF)

17.01.2016: Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a Evropská územní spolupráce (EÚS).