Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > E > Evropský fond pro regionální rozvoj ...

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund)

08.01.2016: ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.