Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > F > Finanční korekce / oprava

Finanční korekce / oprava

18.01.2016: Finanční korekcí / opravou se rozumí zrušení celého nebo části finančního příspěvku na operaci nebo program z veřejných zdrojů v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi individuálního nebo systémového charakteru. Výše finanční korekce / opravy zohlední povahu a závažnost nesrovnalostí individuálního nebo systémového charakteru a finanční ztrátu, která tak vznikla.