Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > F > Finanční nástroje

Finanční nástroje

15.02.2016: Finanční nástroje představují využívání finančních prostředků ESI fondů návratným způsobem a současně předpokládají kombinaci různých forem veřejných a soukromých zdrojů na podporu cílů veřejné politiky k řešení zvláštních potřeb trhu. Jedná se tedy o opatření finanční podpory poskytovaná na doplňkovém základě a zaměřená na plnění jednoho nebo více konkrétních politických cílů EU. Tyto nástroje mohou mít formu kapitálových či kvazikapitálových investic, půjček nebo záruk anebo jiných nástrojů ke sdílení rizik a tam, kde je to vhodné, mohou být spojeny s granty.