G

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

9. února 2016: Globálním grantem se rozumí způsob implementace části programu dle čl. 123 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální ...

19. ledna 2016: Členský stát nebo řídicí orgán může řízením a prováděním části operačního programu pověřit jeden nebo více zprostředkujících subjektů určených členským státem nebo řídicím orgánem včetně místních orgánů, subjektů ...

19. ledna 2016: Globálním grantem se rozumí ta část pomoci, jejíž provádění a řízení mohou být svěřena jednomu nebo více schváleným zprostředkujícím subjektům (včetně místních orgánů, subjektů pro regionální rozvoj nebo nevládních ...

19. ledna 2016: Projekt realizovaný v rámci globálního grantu.

19. ledna 2016: Grantové schéma představuje na rozdíl od individuálního projektu formu "skupinového projektu", který v sobě zahrnuje množství akcí (grantových projektů). Vyhlašovatelem grantového schématu je konečný ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven