Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > I > IPA - Instrument for Pre-accession ...

IPA - Instrument for Pre-accession Assistance

20.01.2016: Nástroj předvstupní pomoci v programovací období 2007—2013 se stal program IPA, který nahradil předešlých 5 nástrojů ( PHARE, ISPA, Sapard, Předvstupní pomoc Turecku, CARDS). Hlavním cílem podpory fondů IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění evropských norem a legislativy. IPA se zaměřuje na 5 nejdůležitějších oblastí - přechodová pomoc, regionální a přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova.