IS MONIT

20.01.2016: Informační systém, který sloužil v období 2007-2013 k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.