Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > I > Integrované územní investice

Integrované územní investice

20.01.2016: Integrovaná územní investice je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.