Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > I > Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území

20.01.2016: Integrovaný plán rozvoje území je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.