Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > I > Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program

21.02.2016: Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.