Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > I > Interreg III

Interreg III

20.01.2016: Program Interreg III pro období 2000 - 2006, měl tři části (A, B, C), bylo jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie a bylo nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. Část A se týkala přeshraniční spolupráce, část B byla zaměřena na nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. V období 2007—2013 byla Iniciativa Společenství Interreg nahrazena programy cíle Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, meziregionální spolupráce, Espon 2013 a Interact II).