Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > I > Interreg V-A Česká republika – Polsko

Interreg V-A Česká republika – Polsko

28.01.2016: Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů jekladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány jsou budou projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.