J

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

20. ledna 2016: JASPERS představuje partnerství Evropské komise (generálního ředitelství pro regionální politiku), Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Kreditanstalt für Wiederaufbau. Jedná se o nástroj ...

26. ledna 2016: Jednotný programový dokument byl dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely financování projektů v regionech, které v období 2000-2006 nenaplňovaly podmínky pro podporu rozvoje a strukturálních změn ...

26. ledna 2016: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu NUTS II hlavní město Praha pro období 2004—2006 byl program na podporu rozvojových projektů na vybraném území hlavního města Prahy. Zaměřoval se zejména na ...

26. ledna 2016: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS II hlavní město Praha pro období 2004—2006 byl program na podporu rozvoje lidských zdrojů na celém území hlavního města Prahy. Opatření v rámci JDP 3 byla ...

26. ledna 2016: Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství v období 2007-2013. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE byla společná iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a ...

5. března 2009: Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven