K

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

5. března 2009: V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. V programovacím období 2007—2013 poskytují fondy EU maximálně 85 % alokace a domácí spolufinancování činí 15 % (státní ...

15. února 2016: Kohezní politika EU, neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, je politikovu, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných ...

15. února 2016: Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni.

26. ledna 2016: Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 % (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých ...

26. ledna 2016: Kolová výzva je termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. Kolová výzva představuje časově přesně vymezené období, kdy se přijímají žádosti. Trvá obvykle několik týdnů, pokud je delší, tak přibližně 2 až 3 ...

26. ledna 2016: Konečný příjemce je v případě finančních nástrojů subjekt, kterému jsou na základě smlouvy poskytnuty prostředky nebo mu je poskytnuta záruka z finančního nástroje.

26. ledna 2016: Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky z evropských fondů.

26. ledna 2016: Každá projektová žádost je po registraci podrobena kontrole formálních náležitostí. Ta spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu ...

26. ledna 2016: Kontrola fyzické realizace projektu se provádí v průběhu realizace projektu nebo následně po skončení realizace. Uvedené kontroly mohou být buď plánované (na základě plánu kontrol), nebo neplánované. Obsahem kontroly ...

15. února 2016: Kontrolou na místě se rozumí způsob výkonu kontroly, který se provádí u fyzických a právnických osob zapojených do systému řízení nebo využívání finančních prostředků z ESI fondů podle postupu stanoveného ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven