Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > K > Kontrola formálních náležitostí žádosti

Kontrola formálních náležitostí žádosti

26.01.2016: Každá projektová žádost je po registraci podrobena kontrole formálních náležitostí. Ta spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisů oprávněných osob aj. Přesný výčet formálních náležitostí je uveden v příslušných pokynech pro žadatele.