M

 
   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

15. února 2016: Manažerským a účetním systémem VIOLA je informační systém sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU (resp. ESI fondů) na účtech PCO v rámci účetní jednotky Ministerstva financí.

15. února 2016: Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základními ...

15. února 2016: Metodický dokument je souhrnné označení dokumentů upravujících závazné či doporučující postupy ve specifické oblasti implementace ESI fondů.  Metodické doporučení Doporučující metodický dokument upravující ...

26. ledna 2016: Metodické doporučení je součástí jednotného metodického prostředí v oblasti poskytování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené ...

26. ledna 2016: Závazný metodický dokument upravující význačné oblasti implementace ESI fondů.

26. ledna 2016: Jsou průběžné cíle pro prioritní osy / priority Unie, které vyjadřují zamýšlený pokrok naplánovaný k určitému termínu. Milníky jsou pro každý operační program / Program rozvoje venkova stanoveny v textu programu ...

26. ledna 2016: Místní akční skupinu (MAS) představuje místní společenství složené ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské ...

26. ledna 2016: Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, priorotních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je ...

26. ledna 2016: Je informační systém, který slouží k uchovávání dat o projektech (viz heslo Projekt) a kontrole realizace jednotlivých programů (viz heslo Program).

26. ledna 2016: Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace (realizace) programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU v období 2007-2013.. Má tři úrovně: Centrální modul MSC2007 - slouží pro monitoring (věcný ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven