Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > M > Metodické doporučení

Metodické doporučení

26.01.2016: Metodické doporučení je součástí jednotného metodického prostředí v oblasti poskytování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené postupy k implementaci finančních nástrojů ve všech fázích implementace finančních nástrojů od předběžného posouzení po likvidaci a výstupní politiku. Metodické doporučení popisuje varianty, jak lze v jednotlivých fázích finanční nástroje implementovat a upozorňuje na nástrahy a potenciální rizika variant. 1 Metodické doporučení je určeno zejména pro řídicí orgány programů ESIF, které budou realizovány v programovém období 2014 – 2020, jako podklad pro implementaci finančních nástrojů a vytvoření vlastních metodických pokynů.