Milníky

26.01.2016: Jsou průběžné cíle pro prioritní osy / priority Unie, které vyjadřují zamýšlený pokrok naplánovaný k určitému termínu. Milníky jsou pro každý operační program / Program rozvoje venkova stanoveny v textu programu. Mezi milníky patří finanční ukazatele stavu implementace a indikátory výstupů popř. výsledků.