Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > M > Monitorovací systém strukturálních fondů ...

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007)

26.01.2016: Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace (realizace) programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU v období 2007-2013.. Má tři úrovně: Centrální modul MSC2007 - slouží pro monitoring (věcný a finanční) všech programů a projektů hrazených z fondů EU, je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR coby Národního orgánu pro koordinaci využívání fondů EU. Výkonný modul Monit 7+ - informační systémy spravované řídícími orgány a využívané také zprostředkujícími subjekty pro administraci projektů. Třetí úrovní je modul pro příjemce podpory Benefit 7+ coby elektronická žádost.