O

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 27

5. března 2009: Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

5. března 2009: Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření strategie (operačního programu). Každý operační program se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se vlastně o konkrétní opatření ...

5. března 2009: Opatření je termín používaný v souvislosti s operačními programy pro období 2004—2006. Pro období 2007—2013 byl nahrazen pojmem oblast podpory (intervence). Každý operační program se v období 2004—2006 dělil na ...

17. října 2014: Souhrnné označení pro projekt, smlouvu, opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány řídícím orgánem dotyčného operačního programu či Programu rozvoje venkova nebo z jeho pověření v souladu s kritérii pro ...

5. března 2009: Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům projektu).

5. března 2009: Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který ...

5. března 2009: Operační program Doprava pro období 2007—2013 je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy ...

5. března 2009: Operační program Infrastruktura pro období 2004—2006 zahrnuje rozvojové priority pro sektor dopravy a životního prostředí se zaměřením na zkvalitnění úrovně dopravní infrastruktury, zlepšení napojení na evropské sítě ...

5. března 2009: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007—2013 je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně ...

5. března 2009: Operační program Meziregionální spolupráce pro období 2007—2013 se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 27

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven