Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > P > Platby ex - ante

Platby ex - ante

30.01.2016: Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup / aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou platbu následně příjemce vyúčtuje.