Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > P > Pravidla pro výběr dodavatelů

Pravidla pro výběr dodavatelů

30.01.2016: Při výběru dodavatelů musí příjemce podpory respektovat pravidla pro jejich výběr, která jsou definována podmínkami příslušného programu. Je-li žadatel během realizace projektu také zadavatelem veřejné zakázky, musí se řídit zákonem 137/2006 Sb.