Ř

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

17. října 2014: Je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace pomoci z fondů EU za účasti orgánů zapojených do implementace a také hospodářských a sociálních partnerů. Plní funkci monitorovacího výboru na ...

31. ledna 2016: Řídicím orgánem se rozumí orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu operačního programu ...

31. ledna 2016: Řízení rizik je proces identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven