Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > S > Specifický cíl

Specifický cíl

17.10.2014: Zamýšlená změna / cíl, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority a která je definována v rámci teorie změny. V případě programu spolufinancovaného z Evropského námořního a rybářského fondu se jedná o úroveň programu definovanou příslušným specifickým nařízením, pro kterou se pro odlišení používá označení specifický cíl ENRF.