Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > S > Společná komunikační strategie ESI fondů ...

Společná komunikační strategie ESI fondů v programovém období 2014-2020 Společnou komunikační strategií ESI fondů v programovém období 2014-2020

15.02.2016: Společnou komunikační strategií ESI fondů v programovém období 2014-2020 se rozumí dokument, který představuje rámcovou komunikační strategii pro všechny řídicí orgány programů v programovém období 2014-2020 a Národního orgánu pro koordinaci. Společná komunikační strategie definuje hlavní cíle informování a publicity ESI fondů, cílové skupiny, komunikační nástroje, rámcový harmonogram, indikativní rozpočet a pravidla pro monitoring a vyhodnocování úspěšnosti naplňování stanovených cílů.