Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > S > Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond

15.02.2016: Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci Společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci Společné rybářské politiky z Evropského námořního a rybářského fondu.