Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > S > Strategické obecné zásady Společenství ...

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS)

01.02.2016: Dne 6. října 2006 schválila Rada Evropské unie Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS), které vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v členských státech EU. Jedná se o legislativní dokument na úrovni EU, který určuje strategii EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro programovací období 2007—2013.