Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > S > Strategie místního rozvoje

Strategie místního rozvoje

01.02.2016: Je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá ke splnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, případně k dosažení priorit EU v oblasti rozvoje venkova, a která je prováděna v rámci partnerství (viz heslo Partnerství) na vhodné úrovni.