T

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

2. února 2016: Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního ...

2. února 2016: Tematické cíle jsou vymezené v čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu ...

17. října 2014: Je zaměřen na určitou tematicky ohraničenou oblast – např. doprava, životní prostředí, či školství. V České republice je v tomto programovém období osm tematických operačních programů. Někdy jsou též nazývány jako ...

2. února 2016: Pojem se používá ve smyslu otevřenosti způsobu fungování orgánů EU, k níž se tyto orgány zavázaly. Podnikají kroky v zájmu zlepšení přístupu veřejnosti k informacím a snaží se vytvářet jasnější a srozumitelnější ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven