Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > V > Velké projekty

Velké projekty

02.02.2016: Velkým projektem se rozumí projekt financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj či Fondu soudržnosti složený z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jehož celkové způsobilé náklady přesahují 50 mil. EUR, resp. 75 mil. EUR v případě projektů přispívajících k naplňování tematického cíle 7 (tj. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách).