Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > Z > Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

02.02.2016: Závěrečnou zprávou o realizaci projektu se rozumí zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) a předkládá ji řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace, prostřednictvím MS2014+ po dokončení realizace projektu. Cílem zprávy je informovat o stavu a pokroku projektu, příp. o problémech, které se vyskytly, za poslední sledované období realizace projektu.