Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Aktualizace Dohody o partnerství

Aktualizace Dohody o partnerství

22.12.2015: Po schválení posledního programu v červnu letošního roku došlo k technické revizi Dohody o partnerství, která uvedla tento zastřešující dokument do souladu s programovými dokumenty.
Dohoda o partnerství (DoP), klíčový stra­tegický zastřešující dokument pro progra­mové období 2014–2020, byla schválena Evropskou komisí po několikaleté přípravě již v srpnu 2014. To však neznamenalo, že její podoba je definitivně uzavřená. I na­dále bylo vyjednáváno o jednotlivých pro­gramech a právě změny a posuny v nasta­vení programů, především v závěrečné fázi jejich přípravy, způsobily, že bylo potřeba mírně upravit i Dohodu o partnerství, aby se dostala do souladu s programovými dokumenty. Se zástupci Evropské komise bylo dohodnuto, že k této nezbytné tech­nické revizi DoP dojde po schválení po­sledního programu, což nastalo 11. červ­na 2015. 
Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Celý článek ke stažení