Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Analýza rizik čerpání v období 2007-2013

Analýza rizik čerpání v období 2007-2013

24.03.2015: MMR – NOK v průběhu roku 2014 pravidelně monitoroval stav čerpání fondů EU zejména ve vazbě na plnění limitu čerpání v roce 2014, a na základě analýzy rizik byl sestaven krizový plán pro dočerpání evropských fondů v roce 2015.
Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR – NOK) již od roku 2010 vyhodnocuje a řídí rizika, která mohou negativně ovlivňovat čerpání prostředků z fondů EU. V rámci procesu řízení rizik jsou pak navrhována a následně vládou ČR schvalována nápravná opatření ke zlepšení této situace.

Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Celý článek ke stažení