Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Evropská územní spolupráce v ČR se ...

Evropská územní spolupráce v ČR se rozšířila o jeden program

31.08.2015: Interreg CENTRAL EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III, INTERREG EUROPE, URBACT III a nově také Interreg DANUBE je šest programů Nadnárodní a Meziregionální spolupráce, do kterých spadá Česká republika.
V programovém období 2014–2020 bude v České republice možné čerpat z řady programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce. V jarním čísle Oka NOKu jsme Vám představili jejich výčet včetně podporovaných oblastí. V tomto čísle blíže představujeme programy, které spadají do Nadnárodní a Meziregionální spolupráce.

Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Celý článek ke stažení