Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Integrovaný regionální operační program ...

Integrovaný regionální operační program vyhlašuje první výzvy

31.08.2015: Bez konkurenceschopných obcí, měst a regionů nemůže být konkurenceschopná celá Česká republika. Dotační aktivity zaměřené na rovnoměrný rozvoj regionů ČR v příštích letech zastřešuje Integrovaný regionální operační program (IROP).

Zaměření IROP

Strategie IROP byla defi nována na základě vývoje situace posledních let a celorepublikových strategických dokumentů. Různorodost podporova ných oblastí v IROP vychází z analýzy regionálních potřeb a možných nástrojů k řešení různorodých problémů. Žádat o podporu mohou např. organizační složky státu, kraje, obce, neziskové organizace, poskytovatelé veřejné dopravy, vlastníci bytových domů, školy, církve, malé a střední podniky a další subjekty. Základními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální služby, sociální bydlení, sociální podnikání, zdravotnictví,...

Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Štítky:

IROP, výzva

Kategorie:

2014–2020

Celý článek ke stažení