Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Metodický pokyn pro publicitu

Metodický pokyn pro publicitu

24.03.2015: MMR – NOK připravil, v rámci jednotného metodického prostředí, Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů. Představujeme vám hlavní změny, které tento pokyn přináší.
Mohu jako příjemce používat i jiné logo než logo EU?
Ano. Pro období 2014–2020 dochází ke zjednodušení ve dvou případech:
1. úplný zákaz používání log operačních programů a Národního orgánu pro koordinaci,
2. u tří povinných nástrojů povinné publicity (tj. plakát A3, dočasný billboard a stálá pamětní deska) jsou povolena nanejvýše dvě loga: logo EU a logo instituce jako partnera ve financování.

V ostatních případech je možné použít více log za předpokladu, že budou dodržena všechna platná pravidla pro grafickou úpravu (ochranná zóna loga, apod.).

Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Kategorie:

NOK, 2014–2020

Celý článek ke stažení