Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Metodický pokyn pro využití ...

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

22.12.2015: Jako součást jednotného metodického prostředí připravilo MMR Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020. Představujeme vám hlavní změny, které tato metodika přináší.
Jak je možné čerpat podporu pro rea­lizaci projektů přispívající k naplně­ní integrované strategie?
Základem pro čerpání podpory v rám­ci zapojených programů jsou řádně schválené integrované strategie, které úspěšně prošly procesem hodnocení. Vlastní realizační fáze je zahájena vyhlá­šením výzvy řídicích orgánů na podpo­ru tzv. integrovaných projektů.
Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Kategorie:

NOK, 2014–2020

Celý článek ke stažení