Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Předběžné podmínky

Předběžné podmínky

31.08.2015: Předběžné podmínky, nebo také „ex-ante kondicionality“, jsou klíčovým předpokladem pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů.
Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých nových opatření. Mezi nejdůležitější z nich patří právě nastavení systému předběžných podmínek (PP), které jsou ukotveny v obecném nařízení EU 1303/2013. K tomu, aby intervence z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) přinesly kýžené výsledky pro obyvatele České republiky, je třeba několik předpokladů. Zaprvé, je nutné vědět, čeho chceme dosáhnout. Proto má řada předběžných podmínek charakter požadavku na existenci ucelené strategie v jednotlivých oblastech. Zadruhé, je třeba sledovat, zda jde vývoj požadovaným směrem. Odtud pramení požadavky na zajištění zdrojů dat o vybraných oblastech a nastavení systému jejich sledování. A konečně zatřetí, že prostředí, ve kterém se intervence ESIF odehrává, musí mít určitou kvalitu. Sem můžeme zařadit předběžné podmínky v podobě přijetí určitých zákonů regulujících dané oblasti, či požadavky na zajištění dostatečných odborných personálních kapacit.
Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Celý článek ke stažení