Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Rozhovor s Davidem Koppitzem

Rozhovor s Davidem Koppitzem

22.12.2015: Rozhovor s Davidem Koppitzem, ředitelem Odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj o integrovaných nástrojích, kvalitě strategického plánování i o aktuálních výzvách v této oblasti.
Integrované nástroje budou hrát v programovém období 2014–2020 významnou roli. Můžete ve zkratce objasnit, co se pod tímto názvem skrývá?
Integrované nástroje představují věcně i časově provázané, logické soubory investic v území, které jsou postaveny
na důsledně řízených strategiích a ukoz různých operačních programů a specifických cílů, propojovat investiční a neinvestiční projekty a doporučovat státu, resp. řídicím orgánům, do jakých oblastí evropské prostředky v daném území směřovat. Česká republika se v Dohodě o partnerství zavázala k realizaci Evropskou komisí podporovaných Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního roztvených metodických postupech a díky kterým může dojít k efektivnějšímu využití
evropských fondů i mobilizaci dalších veřejných zdrojů na rozvoj daného regionu nebo dané lokality.
Celý článek naleznete v přiloženém souboru.

Štítky:

rozhovor

Kategorie:

NOK, 2014–2020

Celý článek ke stažení