Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Rozhovor s Ing. Vladimírem Kváčou

Rozhovor s Ing. Vladimírem Kváčou

04.01.2016: Rozhovor s Ing. Vladimírem Kváčou, Ph.D., ředitelem Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií na Ministerstvu pro místní rozvoj (tzv. Evaluační jednotka NOK) o evaluacích výsledků, kvalitě strategického plánování a nastavení této oblasti v novém období.
Činnost Evaluační jednotky Národní­ho orgánu pro koordinaci (EJ NOK) podrobně představujeme v tomto čísle na str. 7. Jakým způsobem pro­bíhá spolupráce EJ NOK a řídicích or­gánů?
Po formální stránce máme ustanovenou pravidelně se scházející Pracovní skupi­nu pro evaluace při Národním orgánu pro koordinaci, kde sdílíme informace z oblasti evaluací. Členové EJ NOK se též účastní práce pracovních skupin pro evaluace na úrovni jednotlivých řídicích orgánů. Navzájem si připomínkujeme evaluační plány tak, aby byla zajištěna jejich návaznost i kvalita.
řadu akcí, např. několikrát opakovaný workshop k tvorbě evaluačních designů a evaluačních plánů, seminář k proces­ní evaluaci pomocí Vanguard Method, zorganizovali jsme dvoudenní meziná­rodní evaluační konferenci, včetně do­provodných vzdělávacích seminářů.
Mnoho práce se udělá v rámci nefor­málních konzultací jednotlivých eva­luačních zadání nebo evaluačních zpráv.

Štítky:

evaluace

Kategorie:

NOK, 2014–2020

Celý článek ke stažení