Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Nové technologie pro výuku datových sítí

Nové technologie pro výuku datových sítí

  • Poruba

Nové technologie pro výuku datových sítí

Projekt Nové technologie pro výuku datových sítí je zaměřen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nezahrnuje stavební práce.
Hlavním cílem projektu je rozšířit a modernizovat technické zázemí pro praktickou i teoretickou výuku předmětů optovláknové technologie a počítačových sítí a tím zvýšit kvalitu odborného vzdělání studentů školy. V důsledku pak tímto zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, případně zvýšit šance na úspěšné pokračování studentů ve studiu na vysoké škole.
Dílčí cíle:
- sdružit zázemí pro výuku optovláknových technologií a datových sítí ze tří stávajících učeben do jedné
- rozšířit přístrojové/technické vybavení pro tuto učebnu tak, aby plně vyhovovalo výuce 15 studentů najednou
- modernizovat vybavení pro tuto učebnu tak, aby odpovídalo nejvovějším trendům v oboru
Prostředek k jejich dosažení:
Nákup vybraného technického zařízení dle specifikace odborných vyučujících a vybavení nové (nově určené) učebny tímto zařízením.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Nové technologie pro výuku datových sítí

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Žadatel: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00753
Zahájení projektu: 12.07.2010
Ukončení projektu: 28.01.2011

Výše dotace EU: 1 702 473 Kč
Veřejné zdroje ČR: 300 436 Kč
Celková dotace: 2 002 909 Kč
Celková částka: 2 002 909 Kč

Galerie