Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Těšínské Slezsko - spolupráce v ...

Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II

  • Třinec
  • , Karviná
  • , Český Těšín

Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II

Předkládaný projekt "Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II" je pokračováním projektu "Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu", který získal dotaci v minulé výzvě ROP NUTS II Moravskoslezsko 2.2.4 a jehož výsledkem bylo vypracování Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko včetně Akčního plánu na rok 2011 a s tím související vznik systému destinačního managementu v turistické oblasti Těšínské Slezsko (TO TS). 19.12.2011 byla zřízenaRada cestovního ruchu TO TS, která funguje jako řídící orgán realizace projektu na území TO TS. Předmětem projektu je realizace aktivit definovaných v Akčním plánu II na léta 2012-2013 (1.Q). Rada cestovního ruchu TO TS, skládající se z 11 členů, seaktivně podílela na přípravě těchto aktivit. Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci TO TS. Cíle projektu bude dosaženo pomocí správně nastaveného harmonogramu aktivit, projekt bude realizovat zkušený projektový tým.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Žadatel: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/13.01242
Zahájení projektu: 02.04.2012
Ukončení projektu: 30.06.2013

Výše dotace EU: 1 537 112 Kč
Soukromé zdroje: 271 255 Kč
Celková dotace: 1 537 112 Kč
Celková částka: 1 808 367 Kč

Galerie