Hradní terasa Slezskoostravského hradu

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/02.00711
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 19. 2. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předkládaný projekt se týká výstavby hradní terasy v areálu Slezskoostravského hradu, která by měla sloužit pro pořádání nejrůznějších akcí pro rekreaci a oddech, kulturních a společenských akcí, rodinných akcí, vzdělávacích akcí, dále taky pořádání prezentačních a prodejních akcí firem. Nově navrhované řešení hradní terasy půdorysně respektuje dobové podklady a je vytvořeno jako dvoupodlažní. V 1.NP budou umístěné provozní místnosti personálu hradu a hygienické zařízení pro hosty společenské místnosti s barem. Provoz v přístavbě hradní terasy má charakter občanské vybavenosti. Navrhovaná společenská místnost má plochu cca 270 m2 s kapacitou 200 osob. V 2.NP je situována vyhlídková terasa pavlačového typu. Realizací projektu dojde k výstavbě hradní terasy, která umožní rozšířit nabídku produktů a služeb. Zvýší se tak do této doby nedostatečná kapacita Slezskoostravského hradu pro pořádání akcí tohoto typu. Také nový stav bude mít dopad na návštěvnost.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 910 475,64
Veřejné zdroje ČR: 5 865 713,00
 
Celková částka: 9 776 189,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena