Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Obecní dům Opava

Obecní dům Opava

  • Opava (nečleněná část města)

Obecní dům Opava

Předmětem projektu je přestavba původního bankovního domu (nemovitá kulturní památka) na společenský objekt města Opavy, určený pro konání různých kulturních a společenských akcí a prezentaci historie města Opavy široké veřejnosti. Projekt je potřebný jednak z hlediska dalšího možného využití chátrajícího brownfieldu, jednak z hlediska vybudování kulturního a společenského zázemí města Opavy a rozšíření stávající nabídky města v oblasti společenských a kulturních prostor. Ve městě Opava jednoznačně chybí stálá expozice muzejního charakteru, která by atraktivní formou prezentovala historii i současnost tohoto historického města. Podobná je situace také v případě aktivit nekomerčního (artového) typu. Podobný kulturně-společenský multifunkční objekt se ve městě ani jeho okolí nenachází a z výše uvedeného je zřejmé, že pro zachování kulturního povědomí a jeho rozvoj a pro podporu společenského života, se projekt rekonstrukce obecního domu jeví jako nenahraditelný a potřebný.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Obecní dům Opava

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Žadatel: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/02.00446
Zahájení projektu: 05.01.2009
Ukončení projektu: 10.12.2009

Výše dotace EU: 64 334 458 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 353 138 Kč
Celková dotace: 75 687 596 Kč
Celková částka: 75 687 596 Kč