Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Svět je velká zahrada

Svět je velká zahrada

  • Kopřivnice

Svět je velká zahrada

Projekt se zabývá pilotní fází renovace dvou z devíti zahrad MŠ Kopřivnice a to MŠ Česká (téma - Vodní svět) a Záhumenní (téma - Kamenný svět). V rámci projektu dojde k:
- vybourání stávajících zpevněných povrchů a demontáži herních prvků,
- provedení terénních a sadových úprav, instalaci nových drobných staveb a herních prvků, včetně jejich napojení na stávající rozvody NN, vody a provedení nových zpevněných ploch.
Celkem je plánována rekonstrukce devíti předškolních zařízení, sdružených pod jedno vedení a jednoho zřizovatele tak, že každá MŠ bude představovat ve výsledku ojedinělý tématický celek.
Projekt je určen pro předškolní děti, bude také sloužit žákům nižších tříd základních škol a při organizovaných činnostech široké veřejnosti. Přinese lepší herní vyžití, umožní seznámení s přírodou a uvědomění si nutnosti o přírodu a životní prostředí pečovat a chránit si je.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Svět je velká zahrada

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Žadatel: Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00195
Zahájení projektu: 15.06.2009
Ukončení projektu: 30.06.2010

Výše dotace EU: 6 722 201 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 186 270 Kč
Celková dotace: 7 908 471 Kč
Celková částka: 7 908 471 Kč