Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace školního sportovního areálu ...

Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice

  • Kobeřice

Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice

Projekt usiluje o revitalizaci školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice. Žadatelem je obec Kobeřice, zřizovatel základní školy. Stávající areál je zastaralý a nevyhovuje technickým, bezpečnostním i hygienickým normám. Rozvoj sportu je jednou z hlavních priorit prevence sociálně-patologických jevů na místní i celostátní úrovni. Obec usiluje o podporu sportování dětí a mládeže nejen v rámci povinné tělesné výchovy, ale i v rámci mimoškolních a volnočasových sportovních aktivit. Cílovou skupinou jsou děti a mládež v obci Kobeřice a v okolních obcích. Výstupy projektu budou obnovený atletický ovál, víceúčelové hřiště, osvětlení areálu a pěší komunikace mezi jednotlivými funkčními plochami.
Datum zahájení projektu je 1.1.2008, ukončení 28.2.2010. Datum zahájení fyzické realizace je 1.10.2008. Celkové způsobilé náklady projektu 15,7 mil. Kč (vč DPH). Projekt je rozdělen na 4 části, ohraničené žádostí o platbu. Partnery projektu jsou TJ Sokol Kobeřice a Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Žadatel: Obec Kobeřice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00022
Zahájení projektu: 01.10.2008
Ukončení projektu: 23.09.2009

Výše dotace EU: 9 194 794 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 622 610 Kč
Celková dotace: 10 817 404 Kč
Celková částka: 10 817 404 Kč