Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

  • Jihlava

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Cílem projektu je vybudovat úseky cyklostezek o celkové délce cca 16 km, které budou následně propojeny do jedné cyklotrasy. Nástupní místo cyklotrasy je v blízkosti centra Statutárního města Jihlavy. Trasa vede odsud přes území členů svazku (žadatel o dotaci) až na státní hranici, kde projekt bude mít návaznost na systém místních stezek. Postupným budováním dalších úseků na trase by mohla v konečné fázi vzniknout kontinuální cyklostezka.

Navrhovaná cyklotrasa může být také chápána jako vstupní brána do Vysočiny. Předkládaný projekt zůstává otevřený, mohou na něj navázat další trasy a rozvíjet jej další vhodné aktivity. Cílem není přepravit cyklisty z jednoho místa na druhé po nejkratší cestě, ale po bezpečných stezkách jim ukázat malebnost a kouzlo Vysočiny. Po všech stránkách je zamýšlený projekt v souladu nejen se schválenou Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR, ale i s dalšími platnými strategickými materiály kraje Vysočina, měst i mikroregionů.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Region: Vysočina
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Žadatel: Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
Registrační číslo: CZ.1.11/1.4.00/02.00441
Zahájení projektu: 01.02.2009
Ukončení projektu: 31.03.2010

Výše dotace EU: 57 237 098 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 100 664 Kč
Celková dotace: 67 337 762 Kč
Celková částka: 67 337 762 Kč

Galerie