Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > II/379 Lipůvka - Blansko, most 379-023

II/379 Lipůvka - Blansko, most 379-023

  • Olomučany
  • , Vranov

II/379 Lipůvka - Blansko, most 379-023

Předmětem akce je rekonstrukce silničního mostu ev.č. 379-023 přes řeku Svitavu na tahu krajského významu - silnici II/379. Součástí rekonstrukce je i úprava komunikace II/379 na předmostí.
V rámci projektu se provede rekonstrukce mostu, který již svým stářím a vlivem provozu vykazuje značné poškození a nevyhovuje z hlediska přenášení zátěží od vozidel.
Projekt se zaměřuje především na dopravně-technické parametry komunikace a na negativní dopady této komunikace na životní prostředí.
Základním smyslem projektu je zkvalitnění života obyvatel žijících v obcích na trase silnice II/379 a blízkém okolí a snížení dopadů na životní prostředí.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

II/379 Lipůvka - Blansko, most 379-023

Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/02.00868
Zahájení projektu: 05.11.2008
Ukončení projektu: 30.09.2009

Výše dotace EU: 25 632 685 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 523 414 Kč
Celková dotace: 30 156 099 Kč
Celková částka: 30 156 099 Kč

Galerie